01/11/1628, 2

01/11/1628, 2

2 De president bericht dat Overlander, afgevaardigd voor het verbeteren van de Rijn en IJssel, blijft aandringen op een aanzienlijk bedrag waarmee de gedeeltelijk aangevangen werken ter begunstiging van deze rivieren kunnen worden bekostigd.
HHM verzoeken de RvS om de betaling van deze werken te regelen.