01/11/1628, 13

01/11/1628, 13

13 HHM laten Schaffer de instructie resumeren voor de namens hen naar Stralsund af te vaardigen commissaris. Daartoe dient hij hun antwoord op de door de gezant van Stralsund ingediende propositie na te kijken. Verder moet Schaffer met Z.Exc. bespreken of in plaats van Didrich van Halewyn niet de in de Sont verblijvende Carel van Cracou kan worden ingezet.