01/11/1628, 15

01/11/1628, 15

15 In een op 30 okt. opgesteld advies meldt de RvS conform de beschikking van HHM te hebben gesproken met kolonel Morgan over de afrekening van 10.000 rijksdaalder. Dit bedrag heeft hij conform de door Calandrini getekende liquidatie tegoed van de koning van Engeland. De Raad vindt het niet raadzaam Morgan geld te betalen naar aanleiding van zijn voorstel om deze afrekening aan HHM te geven. Het zou immers nadelig zijn voor het land om de terugbetaling daarvan weer te innen van de koning.
HHM nemen dit advies over.