02/11/1628, 8

02/11/1628, 8

8 De Bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam berichten d.d. Amsterdam 1 nov. dat onder anderen Pieter de Carpentier, voormalig gouverneur in Oost-Indiƫ, is genomineerd als bewindhebber. Conform het derde artikel van de aanpassing van het VOC -octrooi zou zijn bloedverwantschap met een van de huidige bewindhebbers echter een bezwaar kunnen vormen.
HHM verlenen De Carpentier dispensatie, doch verklaren hierbij dat het niet de bedoeling is ook anderen van het derde artikel te ontheffen.