02/11/1628, 21

02/11/1628, 21

21 De burgemeesters, schepenen en raden van Kalkar antwoorden d.d. Kalkar 5 okt. op de brief van HHM van 22 september. Zij hebben geen aanschrijving van de vorst van Neuburg ontvangen om volk van het regiment van Neersche in te legeren.
HHM zullen de RvS inlichten over dit antwoord.