02/11/1628, 24

02/11/1628, 24

24 HHM zijn bericht dat een bepaalde vaandrig, in dienst bij hun Franse troepen, is teruggekeerd. Deze heeft in Parijs aan Ville aux Clercs gezegd dat de graaf van Laval vanuit Nederland met een aantal schepen naar Engeland was gevaren om zich te voegen bij de Engelse vloot ter ontzet van La Rochelle.
HHM laten de RvS hierover inlichtingen inwinnen en achterhalen waar de vaandrig zich bevindt.