03/11/1628, 10

03/11/1628, 10

10 De weduwe en erfgenamen van ambassadeur Berck verzoeken de geroyeerde posten op diens rekening te vergoeden. Deze betreffen:
I De bij zijn aankomst in Venetiƫ in 1623 gemaakte kosten voor het meubileren van het huis.
II Het aan de heer Lus in plaats van een secretaris "de la lingua" betaalde jaartraktement van 800 gld.
III De vervallen daggelden vanaf Bercks aankomst in Dordrecht tot aan zijn begrafenis.
HHM geven het rekest aan de in deze zaak aangestelde commissarissen.