03/11/1628, 12

03/11/1628, 12

12 De RvS adviseert d.d. 26 okt. over het op 2 sept. ingediende rekest van Frans de Caesteker dat dit met de aangehechte stukken naar die van het Vrije van Sluis mag worden opgestuurd. Deze kunnen de suppliant assisteren bij de executie van de door hem verzochte betaling, tenzij zij redenen hebben dit niet te doen. In dat geval dienen die van het Vrije hierover te berichten.
HHM nemen dit advies over.