04/11/1628, 5

04/11/1628, 5

5 Secretaris Gunter compareert en bericht tot nog toe geen antwoord van Joost Brasser te hebben gekregen op zijn op 24 okt. ingediende memorie. Hij heeft de afhandeling van deze kwestie echter opgedragen aan resident Schultetus, aangezien hij naar Denemarken wil vertrekken. Gunter raadt HHM aan de zaken van zijn koning te begunstigen en de maandelijkse subsidie en de achterstallen te betalen. Hij zal een gunstig rapport aan zijn koning doen en verzoekt een recredentiebrief aan zijn heer.
HHM zullen het antwoord van Brasser op het memoriaal afwachten. Zij verzekeren de Deense koning hem te steunen bij zijn heldhaftige besluiten ter begunstiging van de gemeenschappelijk evangelische zaak, conform het met hem gesloten verdrag. HHM laten aan Gunter de recredentiebrief verlenen en schenken hem een gouden keten ter waarde van 600 gld.