06/11/1628, 6

06/11/1628, 6

6 Coenraedt van Dieden, burgemeester te Harderwijk, compareert. Hij toont een uittreksel van de akte van commissie d.d. 15 april, waarmee de Staten van Gelderland hem ter vergadering van de Staten-Generaal hebben gecommitteerd.
HHM verlenen Van Dieden zitting.