08/11/1628, 7

08/11/1628, 7

7 Pieter Pietersz. Juten vraagt octrooi aan om gedurende dertig jaar in Nederland exclusief putten te mogen boren, waaruit zout water wordt gehaald dat gekookt of gezoden goed zout zal opleveren.
HHM stemmen niet in met dit verzoek.