09/11/1628, 3

09/11/1628, 3

3 Commissaris Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] 23 okt. onder meer dat een in Flekkerøy gelegen Hollands schip tegen de last van de koning een partij eikenhout heeft ingeladen. De cherchers hebben het hierom geconfisqueerd en de zeilen aan land gebracht, waarna vice-admiraal Warnaer van Berchem en andere daar aanwezige staatse kapiteins de zeilen met geweld weer van land hebben gehaald en in vrijheid gesteld. Hierover is geklaagd bij de koning.
HHM zullen een kopie van de brief aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam geven. Het College moet zich over deze kwestie nader informeren en daarover berichten.