09/11/1628, 5

09/11/1628, 5

5 Schaffer bericht dat de op Friesland gerepartieerde kapitein Frans Roussel acht maanden verlof van zijn provincie heeft gekregen. Roussel is in dienst getreden van de koning van Denemarken en heeft van de artillerie van Emden vuurroers, brood, zes schepen en ongeveer driehonderd man gekregen. Hiermee is hij naar de omgeving van de schans van Bourtange gegaan en verder naar Diele, waarvandaan hij naar Weener, Jemgum en Ditzum is getrokken. Roussel heeft het kasteel te Petkum ingenomen en laat dit door dertig man bezet houden. Met zijn overige manschappen is hij naar zijn rendez-vous in Rheiderland vertrokken. Dagelijks verstrekt Roussel patenten aan kapiteins om soldaten te werven.
HHM zullen deze kwesties met Z.Exc. bespreken.