09/11/1628, 6

09/11/1628, 6

6 HHM bespreken een ter tafel gekomen uittreksel van een brief van de ambassadeur van Venetiƫ. Hierin bericht deze dat de hertog van Friedland in het nadeel van generaal Reael heeft geadviseerd, zodat deze te Wenen in Oostenrijk in gevangenschap moet blijven.
HHM laten de president met Z.Exc. bespreken wat men kan doen om Reael vrij te krijgen: een hooggeplaatste aanhanger van de keizerlijken te vangen opdat deze als tegenmaatregel kan worden gevangengezet of anderszins.