10/11/1628, 4

10/11/1628, 4

4 HHM lezen het rekest van Johan Beucker van Delden, koopman en inwoner van Kopenhagen, gesteund door een brief van de koning van Denemarken d.d. 24 augustus. De suppliant verzoekt conform de toezegging van HHM aan ambassadeur Rosencrants naar Denemarken de volgende goederen te mogen uitvoeren: dertigduizend pond buskruit, drieduizend musketten, drieduizend geweren, drieduizend harnassen met toebehoren, honderd schippond lood en dertig balen zeildoek.
Voordat HHM hierover besluiten, zullen zij het aan de genoemde ambassadeur gegeven antwoord erover nakijken.