10/11/1628, 11

10/11/1628, 11

11 Oenema, raad van State, compareert en bericht in IJzendijke te zijn geweest. Conform de resolutie van 17 aug. heeft hij de toestand van de op die datum door de magistraat van IJzendijke onder de aandacht gebrachte verdedigingswerken geïnspecteerd. Ook heeft Oenema het door Jacob de Broucqsaut c.s. op 13 feb. 1614 verkregen octrooi voor dijkage van de schor ten noorden van IJzendijke onderzocht. Hij heeft bemerkt dat de bedijkers enkele door hen aangenomen werken niet of onvolledig onderhouden.
HHM machtigen de RvS om de bedijkers alle in het genoemde octrooi door hen te verrichten punten te doen nakomen.