10/11/1628, 16

10/11/1628, 16

16 De gedeputeerden van de Heren Zeventien compareren en melden de volgende personen naar Engeland te hebben afgevaardigd: Pieter de Carpentier, voormalig gouverneur-generaal in Oost-Indië, Hans de Haze, voormalig raad in Oost-Indië en directeur [van de handel] op de kusten van Coromandel, Jan Marssen Merens, oud-burgemeester van Hoorn, en dr. Van Heemskerck, advocaat. Zij verzoeken HHM de volgende punten:
I De aangestelde personen op de beste wijze een vrijgeleide te verlenen namens de koning van Engeland, waarvan de inhoud volgt en de vorm nog moet worden vastgesteld.
1 HHM zullen de namen van de voorgestelde afgevaardigden aan hun ambassadeurs in Engeland sturen. Deze moeten de koning verzoeken om conform het daartoe opgestelde concept vrijgeleiden te verlenen.
II Enkele heren af te vaardigen om met hen te bespreken hoe de genoemde deputatie verder zou kunnen worden bespoedigd en wat er noodzakelijkerwijs moet gebeuren.
HHM laten Essen, Van der Dusse, Beaumont, Ploos, Veltdriel, Schaffer en Joachimi hierover berichten en gelasten hun de gecommitteerden van de VOC te melden dat de deputatie op kosten van de Compagnie moet plaatsvinden.
III Een kopie van het genoemde concept van het vrijgeleide aan agent Carlaton te geven. De afgevaardigden hebben hem dit immers ter wille van HHM toegezegd en de agent heeft beloofd dit zo spoedig mogelijk naar Engeland te sturen.
HHM geven de gecommitteerden van de VOC toestemming een kopie van het concept aan Carlaton te geven.

1 Het concept van het vrijgeleide is geïnsereerd in S.G. 3187.