11/11/1628, 1

11/11/1628, 1

1 Essen en de andere afgevaardigden berichten dat de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten hun een kostenraming van de Admiraliteit te Dokkum voor 1629 hebben gegeven. Daarnaast hebben deze een raming ingediend waarmee de staat van oorlog te water voor 1629 zou worden belast:
I De soldij van de vierhonderd soldaten die conform de resolutie van 20 okt. de vier voor de kust [van Vlaanderen] en de kruisers van Het Kanaal bestemde compagnieën zullen versterken.
II De koop, uitrusting en negen maanden onderhoud van vijf voor de beveiliging van de zeegaten bestemde jachten.
III Een in het leger gebruikte pleit van de Admiraliteit in Zeeland , welke het huidige jaar is weggelaten uit de genoemde staat.
IV Drie nieuwe binnenschepen en twee fregatten tegen een vijandelijke inval over de rivieren in Holland, Zeeland en Brabant.
De afgevaardigden vragen ten slotte of de op zee dienende soldaten servitiën moeten krijgen.
HHM zullen het overzicht van het College te Dokkum en het verzoek om drie schepen en twee fregatten ten behoeve van een betere beveiliging van de Hollandse, Zeeuwse en Brabantse rivieren nader onderzoeken. Een besluit over de servitiën wordt uitgesteld. HHM vragen de aanwezige afgevaardigden te bespreken hoeveel er kan worden bespaard door de afdanking van twee schepen op de Bovenrijn in het winterseizoen en hoeveel er op andere manieren kan worden afgetrokken van de extra kosten waarmee de staat van oorlog te water over 1629 wordt belast.