11/11/1628, 2

11/11/1628, 2

2 De president bericht met Z.Exc. te hebben gesproken over het voorstel van Opte Noort om de op de Bovenrijn tussen Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en stroomopwaarts tot aan de beek gelegen binnenschepen gedurende het winterseizoen enkele maanden af te danken. Z.Exc. meent dat twee van de zes schepen mogen worden afgedankt, maar dat er een schip boven Rees, een voor het Kalkarse Gat een voor Emmerik [Emmerich] en een voor Griet moet blijven liggen.
HHM nemen dit over.