13/11/1628, 9

13/11/1628, 9

9 Gouverneur Ryhoven en zijn echtgenote Emmerentia van Ravesway vragen octrooi om te mogen beschikken over de leengoederen van de suppliante in Holland, Zeeland en Utrecht, met de clausule deze tegelijk te mogen overdragen.
HHM verwijzen de supplianten naar de Staten van de genoemde provincies waarin de goederen liggen.