14/11/1628, 11

14/11/1628, 11

11 De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt d.d. 13 nov. de Generaliteitsrekenkamer te gelasten zowel de inkomsten als de uitgaven van haar ontvanger Houffyser op te nemen. De rekening bestaat immers zowel uit inkomsten als uit uitgaven.
HHM geven deze brief voor advies aan de Rekenkamer.