14/11/1628, 15

14/11/1628, 15

15 De ambassadeur van Frankrijk compareert en levert een brief in van zijn koning d.d. La Rochelle 1 november. Hierin bericht deze over het onder zijn gezag terugbrengen van La Rochelle en over de gematigdheid waarmee hij de inwoners van deze stad heeft laten behandelen. Dit blijkt uit de overeengekomen artikelen, welke in druk zijn gepubliceerd en waarvan de ambassadeur twee exemplaren aan HHM geeft.
HHM bedanken de ambassadeur voor zijn moeite. Zij verklaren gelukkig te zijn met de goede behandeling van de inwoners van La Rochelle door de koning.