15/11/1628, 1

15/11/1628, 1

1 Stoffel Barentsz., poorter van Rotterdam, verzoekt een akte te verlenen om de Admiraliteit te Rotterdam te machtigen hem 24 pond per maand te doen betalen. Dit ter compensatie van de grote schade die hij heeft geleden door het afgraven van zijn landen omtrent Bergen op Zoom ten behoeve van de bouw van de verdedigingswerken. Zo niet, dan vraagt Barentsz. in ieder geval om betaling van drie à vier maanden.
HHM verzoeken het College de suppliant bij de eerste mogelijkheid in een geschikte functie aan te stellen. Zij machtigen het College de suppliant intussen een maandtraktement te laten betalen waarvan hij zichzelf en zijn vrouw en kinderen redelijk kan onderhouden.