15/11/1628, 10

15/11/1628, 10

10 De afgevaardigden van de burgemeesters, raad, taalman en gezworen gemeente van Groningen compareren. Zij melden in opdracht van hun lastgevers d.d. 26 okt. te zijn gekomen om de geschillen tussen stad en Ommelanden af te handelen. Deze zijn gerezen over de uitvoering en interpretatie van de uitspraak van HHM van 17 juni aangaande het vinden van het benodigde geld voor de quoten van Groningen in de oorlogslasten. Daarnaast tonen de afgevaardigden een kopie van hun aanstelling en verzoeken zij na de aankomst van de heren van Ommelanden spoedig hun kwestie te behandelen.
HHM wachten de komst van de heren van Ommelanden af om te beginnen met de besprekingen.