15/11/1628, 11

15/11/1628, 11

11 De afgevaardigden van de Landschap Drenthe dienen een remonstrantie in als nader bericht over het op ... 1 gelezen advies van de RvS. 2
HHM geven de remonstrantie voor nader advies aan de Raad.

1 De datum is weggelaten.
2 De remonstrantie ontbreekt in S.G. 53 en S.G. 3187.