15/11/1628, 12

15/11/1628, 12

12 De RvS adviseert d.d. 14 nov. over de op 19 okt. aan Z.Exc. geschreven brief van kapitein Erentruyter. Deze brief betrof de toestemming van de Staten van Friesland aan kapitein Roussel om in dienst van de koning van Denemarken te gaan, Roussels werving van soldaten voor Z.M. en het op eigen gezag tegen de keizer inzetten van staatse soldaten.
Conform het advies van de Raad schrijven HHM de Staten van Friesland het merkwaardig te vinden dat deze kapitein Roussel verlof hebben gegeven om in buitenlandse dienst te gaan en soldaten te werven voor de koning in plaatsen waar staats volk gemakkelijk kan overlopen. Zij verzoeken de Staten zich net als de andere provincies te houden aan hun resolutie waarin verboden wordt tegelijkertijd twee heren te dienen. Daarnaast moeten de Staten de voortzetting van de buitenlandse dienst niet toestaan aan de genoemde kapitein, anders zal zijn staatse compagnie hem worden ontnomen. Aangaande de overige punten blijven HHM bij hun gisteren genomen besluit hierover.