15/11/1628, 13

15/11/1628, 13

13 De RvS adviseert d.d. 9 nov. over het rekest van luitenant-generaal Stakenbrouck. Deze verzoekt voortzetting van de hem als commissaris-generaal van de cavalerie vanwege zijn buitengewone inzet in 1624 toegezegde 100 gld. per maand.
Conform het advies van de Raad wijzen HHM het verzoek af. Zij betalen de 100 gld. per maand immers aan de graaf van Stirum, de opvolger van Stakenbrouck als commissaris-generaal, die sindsdien ook de lasten van de buitengewone inzet op zich heeft genomen.