15/11/1628, 15

15/11/1628, 15

15 Beaumont en Ploos berichten conform de resolutie van 6 nov. over hun bespreking van de aan ambassadeur Oosterwijck gegeven last van 12 april en 28 mei. Deze betreft diens proposities om het toegezegde subsidie van Venetië te krijgen. De ambassadeur heeft in zijn propositie niet aangestipt dat HHM verdere weigering of uitstel van betaling slechts kunnen beschouwen als een bewijs dat Venetië het bondgenootschap niet langer wil voortzetten.
HHM laten de kwestie hierbij. Zij wachten af hoe de situatie in Italië zich zal ontwikkelen nu de hertog van Mantua de bescherming van de keizer heeft geaccepteerd.