15/11/1628, 16

15/11/1628, 16

16 Secretaris Huygens compareert. Namens de RvS meldt hij dat deze conform de last van HHM de gisteren in zijn handen gekregen remonstrantie van de Admiraliteit te Amsterdam heeft onderzocht. De Raad heeft achterhaald dat er geen paspoort is aangetroffen voor de in Groenlo geconfisqueerde goederen, zodat het beheer ervan krachtens eerdere resolutie van HHM aan de krijgsraad te Groenlo toekomt. De Raad meent dat de advocaat-fiscaal geen informatie hoeft in te winnen, maar dat de remonstrantie met bijlagen aan de genoemde krijgsraad moet worden gegeven. De krijgsraad moet zo spoedig mogelijk berichten over deze zaak en intussen mogen in beslag genomen goederen niet worden verkocht. Indien dit al is gebeurd, dan mogen de inkomsten hiervan niet worden verdeeld totdat er nader is besloten na het genoemde bericht.
HHM nemen dit advies over.