15/11/1628, 2

15/11/1628, 2

2 HHM nemen geen besluit over een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 31 okt. over de onderwerping van La Rochelle.