15/11/1628, 3

15/11/1628, 3

3 De heer Frormigieres, grootprior van Toulouse, schrijft d.d. Metz 21 okt. dat veertig à vijftig ruiters van het in Lünen gelegerde garnizoen enkele paardenkopers uit Metz hebben beroofd van 46 gld. en elf paarden. Frormigieres vraagt deze te vergoeden en de klachten te verhelpen.
HHM geven de brief aan de RvS om erover te beslissen.