15/11/1628, 4

15/11/1628, 4

4 Resident Aissma bericht d.d. Hamburg 22 okt. conform eerdere last een wisselbrief van 10.300 rijksdaalder voor betaling van het garnizoen te Gl├╝ckstadt te hebben getrokken op ontvanger Reael.
HHM verzoeken de heren van Holland conform de resolutie van [10 okt.] aan Reael te gelasten de wisselbrief te accepteren en op de vervaldag te betalen.