15/11/1628, 7

15/11/1628, 7

7 De in Oostende gevangenzittende kapitein Claes Symonsz. Suerbier verzoekt te worden betrokken bij de gevangenenruil. Hij wil een vrijgeleide krijgen om naar de Republiek te komen en daar zijn zaken af te handelen.
HHM verklaren hierop voorlopig niet te kunnen ingaan.