15/11/1628, 8

15/11/1628, 8

8 HHM lezen het rekest van Cornelis Jacobsz., schipper uit Edam. Hij heeft in Duinkerke gevangengezeten en is op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde te regelen dat de in Enkhuizen gevangenzittende Willem Willemsz. uit Duinkerke ook zou worden vrijgelaten. Hij verzoekt HHM hiervoor toestemming te geven.
HHM kunnen hierop voorlopig niet ingaan.