15/11/1628, 9

15/11/1628, 9

9 Het verzoek van Femmitgen Arents om een bijdrage in haar onderhoud geven HHM aan de RvS. Deze mag hierover besluiten.