16/11/1628, 1

16/11/1628, 1

1 De binnengekomen Salomon Willemsz., schipper van adviesjacht Den Oijevaer, is door admiraal Pieter Hein vooruitgestuurd. Hij meldt dat de admiraal op 8 sept. ter hoogte van de Baai van Matanzas, ongeveer achttien mijl ten oosten van Havana, de gehele vloot van Nova Hispania [Mexico] heeft veroverd. Deze bestaat uit zestien schepen, te weten: vier galjoenen, een groot Spaans schip en elf koopvaardijschepen. De lading van de galjoenen en het Spaanse schip bestaat uit 46 last zilver, veel zilveren vaatwerk, een partij goud, juwelen, een grote hoeveelheid cochenille, indigo en Chinese zijde, die van de koopvaardijschepen uit een grote partij huiden, indiaans hout en honderd metalen en een grote hoeveelheid ijzeren stukken geschut. De gezamenlijke waarde wordt geschat op 12 miljoen gld.
HHM schenken de schipper een keten en een medaille met een totale waarde van 250 pond. De bode die de brief van de Kamer van de WIC te Rotterdam heeft gebracht met het bericht dat het adviesjacht was aangekomen krijgt 50 gld. en de dienaar van de president, die dit nieuws aan alle heren heeft bekendgemaakt, 25 gld. HHM zullen het goede nieuws aan de provincies berichten. Daarbij verklaren zij bij binnenkomst van de gehele vloot van admiraal Hein een algemene dankzegging in de provincies te willen uitschrijven en overal tekenen van blijdschap te laten uiten.