18/11/1628, 4

18/11/1628, 4

4 Isaack Anthonius Lus verzoekt vanwege zijn diensten te zijner tijd te worden bevorderd en intussen te worden onderhouden.
HHM geven het rekest aan de RvS om er na overleg met Z.Exc. over te adviseren.