18/11/1628, 12

18/11/1628, 12

12 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 's-Gravenhage 16 nov. over een brief van de Admiraliteit te Amsterdam . Het College heeft hierin bericht dat ontvanger Houffyser zijn openstaande rekeningen tot en met 1627 niet kan opstellen, aangezien de Rekenkamer zijn inkomsten over 1626 niet heeft afgehoord.
Conform dit advies gelasten HHM het College zich aangaande het afhoren en opnemen van de rekeningen te houden aan de inhoud van de instructie, zoals dit en de andere Admiraliteitscolleges tot nog toe gedaan hebben. Zo niet, dan wordt het College gestraft conform de daarin vermelde boeten. Dit opdat de genoemde ontvanger zijn rekening correct opstelt en inlevert bij de Rekenkamer.