20/11/1628, 5

20/11/1628, 5

5 De heren van Gelderland berichten dat agent Carlaton het door het kwartier Veluwe verrichte transport van de wagens voor de troepen van kolonel Morgan weigert te betalen. Dankzij dit transport konden de uit Stade gekomen soldaten een spoedige reis maken. Ook weigert de agent de daggelden van commissaris Snouck op eenzelfde voet te betalen als de andere commissarissen die hij heeft ingezet om Morgans troepen naar Enkhuizen te begeleiden.
HHM machtigen de RvS om Philippe Calandrini de transportkosten te laten betalen conform de regels van het land. Ook moet hij Snouck net als de andere ingezette commissarissen behandelen, mits eventuele buitensporigheden in diens declaratie worden beperkt.