20/11/1628, 13

20/11/1628, 13

13 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren. Zij tonen het door vice-admiraal Van Berchem geschreven bericht over de namens de Deense koning aan commies Cracou gedane klachten. Berchem zou in Flekker√ły een Hollands schip met een lading eikenhout hebben ontzet van de inbeslagname door de officieren van de koning. Dit hout was tegen het bevel van de koning ingeladen.
HHM laten de kwestie hierbij.