22/11/1628, 4

22/11/1628, 4

4 Conform het gisteren opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten over het op 21 okt. ingediende rekest van de ontvanger te Bergen op Zoom schrijven HHM de drost en magistraat van deze stad. Zij verbieden hen belasting te heffen op de uitvoer van gezouten vis, haring, zeep en okshoofden Franse wijn, aangezien deze heffing het algemeen belang schaadt.