23/11/1628, 2

23/11/1628, 2

2 Z.Exc. brengt twee brieven d.d. 11 nov. ter sprake waarin Pieter Schryver, inwoner van Graft in Waterland, meldt een manier te hebben bedacht om de havens van Vlaanderen en het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] bij Duinkerke af te sluiten. Hiervoor wil Schryver echter wel een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van het onderhoud van twee voor de kustblokkade bestemde schepen.
Als Schryver heeft aangetoond dat zijn uitvinding werkelijk werkt, zullen HHM hem op zijn aangeven begunstigen.