24/11/1628, 8

24/11/1628, 8

8 Conform het op 22 nov. opgestelde advies van de RvS achten HHM het op 18 nov. ingediende verzoek van Isaack Anthonis Lus ongegrond.