24/11/1628, 11

24/11/1628, 11

11 HHM laten de memorie van de Admiraliteit te Amsterdam aangaande het afdanken van enkele van haar schepen op de Bovenrijn en Nederrijn door de president met Z.Exc. bespreken. Eerder is immers met advies van Z.Exc. over de schepen van de Bovenrijn besloten.