24/11/1628, 7

24/11/1628, 7

7 In een rekest meldt graaf Aelbert van den Berge namens zijn echtgenote een zaak te zijn begonnen tegen Cornelis de Grauw, rentmeester van de geestelijke goederen in Bergen op Zoom. Deze zaak betreft van zijn voorouders afkomstige tienden, welke de graaf met behoud van het recht van prebende heeft gegeven aan het kapittel van deken en zeven kanunniken van Sint Geertruid. Hierom verzoekt de graaf de rentmeester te gelasten niet meer dan een derde deel van de tienden te eisen, waarop HHM recht hebben.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.