25/11/1628, 2

25/11/1628, 2

2 Z.Exc. brengt een brief van Haultein, gouverneur van Sluis in Vlaanderen, d.d. Sluis 20 nov. ter sprake. Haultein bericht daarin dat de vijand al zijn schepen laat gereedmaken en met soldaten bemand om deze op zee de vendangevaarders te laten aanvallen. Ook heeft Haultein vernomen dat er zestig schepen uit Spanje zijn gevaren om admiraal Pieter Hein te vinden. Ten slotte meldt de gouverneur dat de heer van Wacken heeft bekendgemaakt persoonlijk met oorlogsschepen vanuit Oostende op zee te willen gaan.
HHM machtigen de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges na overleg met Z.Exc. te regelen dat de Nederlandse vendangevaarders en de vloot van admiraal Heyn op zee worden beschermd. Daarbij moet echter het eerder genomen besluit over het konvooi van de Rouenvaarders in acht worden genomen, opdat dit wordt uitgevoerd.