25/11/1628, 3

25/11/1628, 3

3 De president bericht conform de gisteren genomen resolutie met Z.Exc. te hebben gesproken over de door de afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam ingediende remonstrantie. Deze betreft het gedurende drie maanden afdanken van de voor de Bovenrijn en Nederrijn bestemde schepen. De stadhouder meent dat hierover nader met de raden van het College zou moeten worden gesproken.
HHM machtigen de afgevaardigden om hierover na overleg met Z.Exc. in het beste belang van het land te besluiten.