25/11/1628, 14

25/11/1628, 14

14 De drost, burgemeesters, schepenen en raad van Bergen op Zoom berichten d.d. Bergen op Zoom 22 nov. ondanks het verbod van HHM van 29 aug. te hebben besloten opnieuw 10 st. te heffen per door hun stad naar de legerplaats vervoerde ton bier. De Staten van Zeeland laten immers na hun repliek tegen hen in te brengen waaruit blijkt dat zij geen recht zouden hebben deze belasting te heffen.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS. Intussen antwoorden zij die van Bergen op Zoom dat de Zeeuwse Staten al enkele dagen geleden hun repliek over deze belasting hebben ingediend, zodat zij alsnog aan het opgelegde verbod moeten gehoorzamen. Zo niet, dan zal gouverneur Ryhoven conform zijn last van 29 aug. andere door hem nodig geachte maatregelen tegen hen treffen.