28/11/1628, 7

28/11/1628, 7

7 De RvS adviseert d.d. 9 okt. over het op 12 sept. ingediende rekest van de ingelanden van de Zevenaarpolder, Goesschepolder en Vlooswijkpolder. De raadsheren die onlangs in Vlaanderen zijn geweest hebben de toestand van de in het rekest genoemde dijk geïnspecteerd. Conform hun rapport kan de Raad slechts constateren dat de aan te leggen dijken nut voor het land zouden hebben.
HHM verzoeken de Raad nauwkeurig over de overige inhoud van het rekest te adviseren.