01/12/1628, 13

01/12/1628, 13

13 Z.Exc. deelt HHM de inhoud van de brief mee van Ernst Casimir d.d. Leeuwarden 27 nov., met de informatie dat de keizerlijke troepen in Oost-Friesland de schepen die de Eems op- en afvaren aanhouden, visiteren en rantsoen laten betalen. Hij had op advies van de Gedeputeerde Staten van Friesland de Admiraliteit te Dokkum ertoe bewogen om een schip uit te rusten ter beveiliging van de Eems en dit voor Oldersum te leggen, met de belofte aan de Admiraliteit om bij HHM toestemming te vragen voor de uitrusting van het schip.
De brief wordt door de gedeputeerden van Holland meegenomen om deze met hun principalen , momenteel in vergadering bijeen, te bespreken.